polityka jakości​

Zakład Remontowo-Budowlany IZOMAL s.c. wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

  • Zakres certyfikacji to prace antykorozyjne – malarskie, izolacje termiczne i techniczne, rusztowania oraz prace dekarskie.
  • Jednostką certyfikującą dokonującą okresowych auditów jest UDT – CERT.

Norma PN-EN ISO 9001/2015 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla organizacji, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia zadowolenia klienta.

Norma PN-EN ISO 14001/2015 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma ISO 45001/2018 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wraz z wytycznymi dotyczącymi jego stosowania.

Norma ISO 45001/2018 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wraz z wytycznymi dotyczącymi jego stosowania.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner